<< Прикметник Зміст Числівник >>

ЗАЙМЕ́ННИК.

 

Особо́вий і зворо́тний § 59.

                                                     Однина                                                           Множина

 

Назовн.

я

ти

 

ми

ви

Родов.

мене

тебе

себе

нас

вас

Давальн.

мені

тобі

собі

нам

вам

Знахідн.

мене

тебе

себе

нас

вас

Орудн.

мною

тобою

собою

нами

вами

Місцев.

на мені

тобі

собі

нас

вас

 

Назовн.

він воно

вона

вони

Родов.

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Давальн.

йому

їй

їм

Знахідн.

його (нього)

її (ню, неї)

їх (них)

Орудн.

ним, їм

нею (єю)

ними, їми

Місцев.

на ньому, нім, йому

ній, їй

них, їх

 

Після прийменників займенники 3-ї особи частіше вживаються з н (до неї...), ніж без н (до його....). В орудному відм. форми з и без прийменників звичайні: ним, нею, ними.

 

Присвійний § 60.

  Однина Множина
Назовн. мій  моє мого                    мої
Родов. мого                    моєї           моїх
Давальн. моєму                  моїй          моїм
Знахідн. = Наз. або Род. мою         = Наз. або Род.
Орудн. моїм моєю        моїми
Місцев. по моєму, моїм моїй         моїх

Так відмінюються і твій, свій.

 

Вказівний § 61.

  Однина Множина
Назовн. той те та ті
Родов. того тієї тих
Давальн. тому
тій тим
Знахідн. = Наз. або Род. ту = Наз. або Род.
Орудн. тим тією тими
Місцев. на тому, тім тій тих
Назовн. цей це ця ці
Родов. цього цієї цих
Давальн. цьому цій цим
Знахідн. = Наз. або Род. цю = Наз. або Род.
Орудн. цим цією цими
Місцев. на цьому, цім
цій цих

 Як той відмінюється отой, тамтой, як цейоцей та сей.

Займенник цей частіше вживаний, ніж сей, дещо вже застарілий. Але сей звичайне в складних словах та прислівникових виразах: сьогодні, себто, сьогорішній, сьогобічний, сьогочасний, сього року, сю ніч, у сей час тощо.


Пита́льний § 62.  

Назовн.

хто

що

Родов.

кого

чого

Давальн.

кому

чому

Знахідн.

кого

що

Орудн.

ким

чим

Місцев.

на кому, на кім

на чому, на чім

 

Після прийменників у знахідному відмінку замість що часто вживається віщо: за ві́що, на ві́що, через ві́що, по ві́що і т. ін.

 

 

Однина

 

Множина

Назовн.

чий чиє

чия

чиї

Родов.

чийого

чиєї

чиїх

Давальн.

чиєму

чиїй

чиїм

Знахідн.

= Наз. або Род.

чию

= Наз. або Род.

Орудн.

чиїм

чиєю

чиїми

Місцев.

на чиєму, на чиїм

на чиїй

на чиїх

 


Неозна́чений § 63.

 

 

Однина

 

Множина

Назовн.

увесь (весь) усе

уся

усі

Родов.

усього

усієї

усіх

Давальн.

усьому

усій

усім

Знахідн.

– Наз. або Род.

усю

= Наз. або Род.

Орудн.

усім

усією

усіма

Місцев.

на всьому, всім

всій

всіх

 


Скла́дений § 64.

Займенники з частками -сь, -будь, де-, ні-, аби- тощо відмінюються лише в основній частині:

Хтоськогось – комусь – кимськимось)..., а так само щось, чийсь, котрийсь...

Хтобудь – когобудь – комубудь – на комубудь..., а так само щобудь...

Хтонебудь – когонебудь – комунебудь – на комунебудь..., а так само щонебудь...

Дехто – декого – декому – де на кімна декім)..., а так само дещо, деякий, декотрий...

Ніхто – нікого – нікому – ні на комуна нікому)..., а так само ніщо, ніякий, нікоторий, нічий...

Абихто – абикого – абикому – аби на комуна абикому)..., а так само абищо, абиякий...

 

Інші займенники й форми § 65.

Усі інші займенники: наш, ваш, кожен (кожний, рідше кождий), жаден (жадний), всякий, який, котрий, інший, інакший, всенький, всілякий, самий, сам тощо відмінюються як прикметники, але від займенника сам ніякий рід саме і само, а назовний множини самі і сами.

Наведеними в попередніх §§ відомостями про закінчення в займенниках не вичерпується морфологія їх. Найважніші додаткові уваги до всього сказаного в попередньому такі:

1. Заперечні займенники ніхто й ніщо в усіх непрямих відмінках бувають у двох постатях щодо наголосу і відповідно до цього і в двох значіннях:

Наз. Кл.       ніхто́                             ніщо́

Род.             ні́кого і ніко́го              ні́чого і нічо́го

Дав.             ні́кому і ніко́му             ні́чому і нічо́му

Знах.           ні́ на кого і ні на ко́го  ні́ на що і ні на́ що́

Оруд.          ні́ким і ніки́м                    ні́чим і нічи́м              

Місц.           ні́ на кому і ні на ко́му    ні́ на чому і ні на чо́му, -і́м

 

Форми правих стовпців мають загальніше і ширше значіння, форми лівих (з наголосом на ні) конкретніше. Ці останні часто заступаються словосполученням "нема + кого, чого, кому, чому, з ким, з чим, на кому, на чому" тощо, напр.: нема кого надіслати (= ні́кого надіслати), нема кому дати (= ні́кому дати), нема на кого послатися (= ні́ на кого послатися) і т. ін. Порівн. ніко́му не хотілося, себто „всім не хотілося“ і т. ін. Порівн. іще ні́ за що (нема за що) купити хліба і ні за що́ не купиш хліба. Порівн. іще § 94.

2. Поруч наведених загальнолітературних форм різних займенників по народніх говорах живуть іще різноманітні варіянти їх, і їх частенько подибуємо в поезії, напр.:

намість     мого, твого, свого – мойого, твойого, свойого

     ,,            моєму, твоєму, своєму – мойому, мойму, мому...

     ,,            тієї, цієї, всієї – тої, тії, теї, цеї, ції, всеї, всії

     ,,            тією, цією, всією – тою, тію, цею, цію, всею, всію,

також і ще вужчі льокалізми, як от:

намість    твоєї, твоєю, своєї, своєю, моєї, моєю – твеї, твею, свеї, свею...

      ,,          тебе, мене, себе – тя, м’я, ся

      ,,          тобі, мені, собі – ти, ми, си

      ,,          його, йомуго, му

      ,,          той, та, те, сей, ся, се – тот, тота, тоте, сесь, сеся, сесе

       ,,         усіма́ – усі́ми

      ,,         увесь – усей і деякі інші.

Щодо подвоєних закінчень, як у прикметників, то вони досить звичайні тільки в вказівних займенниках тая, тую, цеє..., в інших же трапляються рідко і в тих самих умовах, що й у прикметників (див. § 55).

От декілька прикладів на незвичайні займенникові закінчення:

"Батька, матір, себе, брата,

Собак отруїла

Тію клятою водою". (Т. Шевч.).

"... вам призначено

Скалу сесю розбить". (Ів. Франко)

"Ой що ж я набілилась з отею відьмою". (Л. Україн.)

"Щастя нашеє скляне". (А. Крим.)

 

Наголос у займенниках § 66.

У деяких двоскладових формах займенників після прийменників наголос із кінця пересувається на початок.

Це буває в формах родового-знахідного відмінку від займенників я, ти, він, себе, весь, хто, що, той, цей (сей), отже після прийменників з, до, на, за, перед, у, біля, від тощо та в формах місцевого відмінку від займенників весь, хто, що, той, цей (сей), отже після прийменників на, у, при.

Приклади:

мене́з ме́не                     того́ – коло то́го

тебе́ – до те́бе                 цього́ – перед цьо́го

себе́ – на се́бе                    всьому́ – на всьо́му

його́ – за ньо́го                   кому́ – у ко́му

всього́ – біля всьо́го          чому́ – на чо́му

кого́ – у ко́го                        цьому́ – на цьо́му

чого́ – від чо́го                     сьому́ – в сьо́му і т. ін.