Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Шукати «закрутос*» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Запу́танный, прил. и прич.
1) заплу́таний, запу́таний, замо́таний; (
о волосах: вз’ерошенный) заку́дланий, скуйо́вджений. [Цей пері́од укр. письме́нства з по́гляду націона́льної принале́жности найбі́льш заплу́таний (Єфр.)];
2) за[у]в’я́заний, за[у]шнуро́ваний;
3) за[в]плу́таний у що, приши́тий до чо́го.

Он -тан в это грязное дело – його́ за[в]плу́тано (він за[в]плу́таний) у цю нечи́сту (брудну́) спра́ву, його́ приши́то до ціє́ї нечи́стої спра́ви.
-ное дело – заплу́тана спра́ва или просто плутня́.
-ные обстоятельства – заплу́тані, замо́тані обста́вини.
-ные улицы, переулки – поплу́тані (в)у́лиці, про[за]у́лки, (фам.) закруто́[а́]си.
-ный счёт, расчёт – заплу́тана раху́ба.
Околи́чность
1) око́личність, побі́чність, забі́чність, узбі́чність (-ости), побі́чні обста́вини.

Околи́чность картины – узбі́ччя, забі́ччя карти́ни;
2) закру́тистість, викрута́си, закруто́си; за́йві подро́биці, за́йва балакани́на.

Говорить без -ностей – каза́ти про́сто, ру́ба, без за́йвої балакани́ни. С околи́чностями, см. Околи́чно.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Закруто́си, -сівлабиринты, запутанные улицы, переулки.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Закруто́си, -сів, м. мн. Лабиринты, запутанныя улицы, переулки. Виходив усі закрутоси у місті. Каменец. у.