Українська академія наук
Російсько-український словник (1924—33)
Електронна версія (2007)

    Зауваги до електронної версії Академічного словника
  1. технічні (не в прикладах) знаки (коми, крапки з комами, дужки, тире), за потреби, упорядковано (ставилися потрібні на відповідному місці); приклади залишено, за поодинокими винятками, без змін (винятки стосуються проставляння пропущених наголосів. Це переважно стосується 1-го тому, стиль якого дещо відрізняється від 2-го і 3-го, і які, відповідно, послужили зразком, щоб зоодноманітнити подання матеріялу;
  2. помічені недогляди та друкарські помилки, вказані після 2-го і 3-го томів враховано;
  3. додатки та поправки до 2-го і 3-го томів занесено в загальний текст (деколи це призводить до повторення гніздового слова);
  4. у разі технічних помилок (поодинокі випадки розміщення не за абеткою слів, варіянтність у написанні службових слів (напр., "еще" і "ещё", "мое" і "моё", "вперед" і "вперёд" тощо) вони виправляються;
  5. враховуючи, що в 2-му і 3-му томах наголоси ставилися над практично всіма словами в прикладах, а в 1-му лише над вибраними, то наголоси відповідно проставлено, щоб зодноманітнити подання;
  6. виправлено скорочення, у разі, коли їх не було в списку скорочень (напр. "Н. Лев." на "Н.-Лев." тощо);
  7. помічені граматичні помилки – виправлено; нижче подається їхній список (в дужках початок статті);
  8. варіянти написання слів (наприклад, "перекоти-поле" і "перекотиполе") залишені як є.