Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «цикорій»
Шукати «цикорій» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Цикорий, бот.цико́рій, -ію; (дикий, полевой) петрі́в баті́г.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

цико́рій, -рію, -рієві (ч. р.) і цико́рія, -рія, -рії, -рією (ж. р.)

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Cichorium L.цико́рій (Ру, Оп); придорожник (Вх2).
Cichorium endivia L.цико́рій горо́дній (Ру); ендивій (Оп), придорожник щербак (Вх1), цикорій справжній (Оп); ендивія (Mk), індівія (Сл), цико́рія (Ів), щербак (Во, Mk).
Cichorium intybus L.петро́ві батоги́ (Сл, Ру, Оп; Ав, Чн, Рг1, Ср, Ан, Ln, Жл, Мн2, Mj, Ду, Ів, Mk, Лс2, Ос, Ук, Бк, Рм, Мг, Дми, НесЗАГ), цико́рій ди́кий (Ру, Оп; КрСД); пе́трі́в баті́г (Вх3; Вл, Ан, Кр, Ян1, Ян2, Дб, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Бк, Коб, СваЗАГ), придоро́жник петрі́в баті́г (Вх1, Вх2, Вх6, Мл), цико́рия (Вх3; Жл, Ум); баті́г (СбБО), батіг довгий (ОсСД), баті́г іва́нів (СбВЛ), батіг петровий (RsВЛ), баті(о)жки (Ан, СмСЛ), батіжки́ пе́трикові (СбПД), батіжки петрові (Вх, Жл, ОсВЛ), батіжки́ петрусе́ві (СбДС), батіжки св. Івана (Вх, Gs, Жл, Вх1ДС), батіжни́к (Вх6, Вх7, Гу, ГбГЦ, ЛМ), батіжник голубий (Км), батіжо́к голуби́й (СбДС), батіжок петрів (Км), бато́ги́ (Ан, Ос, БкСД, СЛ, БУ), батоги́ ада́мові (РмПЦ), батоги́ іва́нові (Сб, ДмиДС), батоги́ тимофі́єві (СлВЛ), батожни́к (МгЗК), бла́ват (СбДС), васильки́ (МгЗК), верпни́к (МгЗК), воло́шка (МгГЦ, ЗК), воло́шка горо́дня (Сл, СбПЦ, ПС), голубі́й (Вх7, Рм, СмПД, ВЛ, ЗК), гонько (Вх7ЛМ), горча́нка (СбДС), дереві́й (Мг, СбЗК), деревни́к (СбВЛ), дидо́р(и)ця (Гв, Жл, Вх1ВЛ), ди́ривінь (СбЗК), желі́зна трава́ (МгЗК), жи́тниця (МгЗК), іван святий (КарДС), кирбачі́ петро́ві (МгЗК), микола́йко (ГбДС), микола́йчики (ГбСТ), мо́лоч кі́нський (СбЗК), мо́лоч си́ній (МгЗК), пере́рва (Жл, См, СбВЛ, ПЗ), подорожник (MkПД), придоро́жник (Во, Жл, Mk, См, МгПД, ЗК), пу́ги (СбПС), пуговник (АнСЛ), ранник (Го2СЛ), серпі(о)вни́к (Шх, Ду, См, Мг, СбСД, ПД, ГЦ, ЗК), серпник (Ан, МгПД, ЗК), си́ній цвіт (МгЗК), синя́вка (См, МгВЛ, ЗК), синя́к (СбСД), сокорі́ (СбСД), сонцегляд (Сл), старівник (Шх, СмВЛ, ГЦ), стоя́к (СбБО), терни́к (MjДС, БУ), терпни́к (Hl, МгБУ, ЗК), тимофі́йка (СбПЗ), хрест петрів (МгЗК), циґо́рія (МгЗК), цико́рій (Ln, Ук, Мг, Сб, ДмиСТ, ПС, БО, ГЦ, ЗК), цикорі(е)й синій (Чн, Го2СЛ), цикорі́ндлик (МгЗК), цико́рія (Вх1, Сл, Mk, Ук, Мг, СбПЦ, ЗК), цікорій (Рг1, Пс, Сл), цуко́рія (ГбДС).
Taraxacum officinale Weberкульба́ба ліка́рська (Ру, Оп), кульба́ба звича́йна (Вх1, Вх2, Вх6, Мл, Сл, Ру); кульба́ба (Вх3; Ав, Чн, Вх, Рг1, Вл, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Кр, Шх, Ян2, Дб, Ду, Ів, Сл, Гд, Mk, Ва, Ос, Ук, Рм, Мс, Гб, МгЗАГ); ба́ба (Ян4, Лс2СТ, ВЛ, ПЦ), бабаки (Ян4СТ), баба-куля (Км), ба́баку́ль (Вх7, МсСТ, ДС), ба́бка (Вл, Вх7, Ум, Ян4, Мс, Гб, МгСТ, ВЛ, ЗК), бара́нки (Ан, ІвПД), бара́нчики (Сл, МгСТ, ЗК), батужни́к (МгЗК), борода́вник (Гв, Во, Жл, Сл, СмДС), будяк жовтоцвітий (СмСД), бу́лочки (СбСТ), вірність мужська (Км), гра́бельки (МгЗК), гуменник (Во, Mk), гуме́нце́ попо́ве (Рг1, Ан, Пс, Жл, СмСД), дєдо́вник (Лс2ПЦ), ді́дики (МгЗК), дід(к)и́ (Сл, МсСД, СТ), дуйві́тер (СбЗК), жабник (Mk), жи́дик (Вх, Вх1, УмДС), жовту́(ю́)шка (Жл), жовту́шки (СбПД), зуб во́вчий (Гр, СбДС), кагане́ць (СбДС), козачки (СлСЛ), кочанець (HlБУ), кулі(и)ба́ба (Сл, СбСД, СТ), ку́льба-ба́ба (Mj, Mk, МчПД, ДС), кульба́бка (Лч, Вх6, Вх7, СлСД, ЗК), кульба́бок (Вх7ЗК), ку́льба́вка (Вх7, Гб2ГЦ), кульба́ка (Ум, Ів), кульбаха (Mj, MkСД), купа́ва (ГрЗК), купа́ла (Вх7ЛМ), летю́(у)чки (Ан, Ум, Ів, Сл, МсСТ), листочки (Ян4СТ), любов хлопців (Км), маї́вка (Вх, Ум, Ів, Сл, СмДС, ЛМ), маї́к(и) (Вх7, ГбСЯ, ЛМ), май (Вх, Жл, Ум, Ду, ОсДС, ЛМ), ма́йка (Вх, Вх1, УмДС), ма́ти-ма́чуха (СбДС), мела́йниця (МгЗК), мелайнички́ (МгГЦ), мо́лоч (МгЗК), мо́лоч горо́довий (Шх, ДуГЦ), мо́лоч ди́кий (Вх7ЗК), молоча (ОнБО), моло́ча́й (Ян4, Сл, Лс2, Он, Рм, Мс, Гб, Мг, СваЗАГ), молоча́й ди́кий (Км, СбДС), молоча́йниця (СбДС, ЗК), молоча́к (СбПС), мо́лочень (МгЗК), моло́чець (ОнБО), мо́лочи́й (Гб, Сб, КобДС, БО), моло́чі́й (Вх, Ду, Сл, Mk, Ос, Он, Мс, Гб, МгЗАГ), молочі́йка (СбВЛ), мо́лочінь (Сб, ТкаДС, ЗК), молочка́вець (МгЗК), молочко (MkБУ), молочко́ жо́вте (МсСТ), моло́чни́к (Вх, Вх1, Мс, МгСТ, ДС, ЗК), моло́шник (ГрПС), москалик (Mk, СмПД), моска́ль (Mk, Лс2ПЦ), надува́нчики (СбПС), обду́в лі́карський (МгГЦ), о́гники (МгЗК), одува́нчик (Ln, Ос, Мс, Гб, МгСД, СТ, ЗК, ЛМ), омела́н (КарЗК), омеля́(а́)нка (Км, МгЗК), пади́волос (МгЗК), пауки́ (Вх, Вх1ДС), пі́вка (СбДС), плі(е)ши́вець (Ан, См, СмоПД, ДС), плішівник (Го2СЛ), подорожник (АвСД), по(м)па́ва (Вх4ЛМ), прищавник (HlБУ), пувка (Вх, Вх1БО), пупава (Вх7ЛМ), пупова (Вх7ЛМ), пустоду́й (МсСТ), пух (МсСТ), пухля́нки (МсСТ), пухо́вник (МсСТ), пушо́к (МсСТ), пшінка (АнПД), салдатики (СлСЛ), ску́льба (Жл, Вх1), сліпа́к(и́) (Mk, Сб, КобПД, ВЛ, БУ, БО), сліпота (MkДС), смита́нник (СбГЦ), сталість дівоча (Км), тю́тя сліпа́ (Вх7ВЛ), фона́рики (МсСТ), хасан (Го2СЛ), цикорій (Ан, LnСТ), цикорій жовтий (Го1СЛ), цикорія (Ср, Ан, Сл, MkСД, СТ), цихорій(я) (АнСТ), чічак (Км), чічик (Км), чі́(и)чник (Вх, Ду, КмДС), шала́та (МгЗК), шала́та талія́нська (МгЗК), ша́пка жиді́вська (Вх, Вх1, УмДС).