Українська фраза

Микола Сулима

1928

 

ЗМІСТ

Про автора

Передмова

§ 1. Про три роди взагалі

§ 2. Про рід деяких іменників

§ 3. Слова спільного роду

§ 4. Професійні назви

§ 5. Вживання ніякого роду

§ 6. Значіння й уживання однини

§ 7. Значіння й уживання множини

§ 8. Уламки та заступники форм двоїни

§ 9. Фрази з числовими назвами

§ 10. Назовний відмінок

§ 11. Родовий відміннок

§ 12. Давальний відмінок

§ 13. Знахідний відмінок

§ 14. Орудний відмінок

§ 15. Місцевий відмінок

§ 16. Клична форма

§ 17. Членні й нечленні прикметники

§ 18. Присвійні прикметники

§ 19. Другий ступінь порівняння

§ 20. Третій ступінь порівняння

§ 21. Про "котрий (которий)"

§ 22. Про "який"

§ 23. Релятивно-сполучне "що"

§ 24. Фрази, де могло б бути релятивне "що"

§ 25. Уваги до деяких прикметників

§ 26. Передминулий час

§ 27. Майбутній час

§ 28. Наказовий спосіб

§ 29. Дієприкметники

§ 30. Переємний стан

§ 31. Дієслівні форми на "-но", "-то"

§ 32. Про "було, бувало, буває"

§ 33. Прийменники

§ 34. Сполучники

Бібліотека українознавства

"Білі" й темні плями в історії мовознавства УРСР 1930-их рр.

Націоналістичне шкідництво в синтаксі сучасної української літературної мови