Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 27 статей
Шукати «*еватий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Брюха́стыйчерева́тий, пуза́тий, товстопу́зий, трибуха́тий (гал.), кнюха́тий, пуздра́тий.
Живо́т
1) (
жизнь) життя́, буття́, (архаич.) живо́т.
Не на живо́т, а на смерть – до заги́ну. [Вони́ нава́жилися би́тись до заги́ну: котри́йсь му́сів наложи́ти життя́м].
Книга живота́ – кни́га життя́, кни́га буття́. [Це бу́де запи́сано йому́ в кни́гу життя́];
2) (
чрево) живі́т (р. -вота́) (ум. живото́к), че́рево (ум. черевце́), (грубо) пу́зо. [Незду́жає – на живі́т коро́диться. У дити́ни живото́к боли́ть. Бач, яке́ че́рево відпа́с].
Вверх живото́м – горіче́рева. [Ті́льки і мо́жна живото́м лежа́ти, а горіче́рева або на́бік – і не ду́май (Квітка)].
С большим живото́мчерева́тий. [Чужі́ ді́ти – черева́ті й голова́ті і бага́цько їдя́ть, а вже мої́ як паненя́та (Ном.)].
Болит живо́т – бере́, хапа́є за живі́т, боли́ть живі́т. [Так бере́ за живі́т, що й не розігну́ся. А щоб тебе́ за живі́т узяло́!].
Надсадить, надорвать живо́т – підвереди́тися, пору́шити в животі́.
Надорвать живо́тики смеясь – кишки́ порва́ти з ре́готу.
Мять руками живо́т с целью лечения (народный массаж) – вибира́ти живі́т, перебира́ти в животі́. [Воро́жка вибира́є живі́т].
Пальцеви́дный, пальцеобра́зный – пальце[ю]ва́тий, пальча́стий.
Пуза́стый, Пуза́тый – пуза́тий, черева́тий, круглочере́вий; бари́л(ь)кува́тий, бокла́тий. [Йде бага́тий, черева́тий, – не вклоню́ся (Вороний)].
-тый кувшин – бари́л(ь)кува́тий, бокла́тий глек.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЧРЕВА́ТЫЙ (чим) важки́й, обтя́жений, вагі́тний, черева́тий, спо́внений чого;
чреватый чем фраз. прире́чений на що, обтя́жений немину́чим чим, коротк. з немину́чим чим [чреватый осложне́ниями з немину́чими ускла́дненнями];
чреватый беспоря́дками вагі́тний /черева́тий/ завору́шеннями;
чреватый серьёзными после́дствиями (крок) спо́внений серйо́зних на́слідків, фраз. далекося́жний.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Пузатый – пуза́тий, черева́тий.
Утробистыйчерева́тий, пуза́тий, -а, -е.
Чреватый
1) черева́тий, -а, -е;
2) (
чем) бага́тий, -а, -е (на що).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Живот
• Биться не на живот, а на смерть
– битися не на життя, а на смерть; битися [на життя і] на смерть; битися до загину.
• Вверх, вниз животом
– догори, донизу (униз) черевом; горічерева (голічерева), долічерева.
• Лишать, лишить живота кого
– позбавляти, позбавити життя кого; укорочувати, укоротити віку (життя) кому; заподіювати, заподіяти смерть кому.
• Надрывать, надорвать живот (животы) со смеху
– рвати, порвати кишки (боки) з реготу.
• Надрывать, надорвать себе живот
(разг.) – надсаджуватися, надсадитися (підвереджуватися, підвередитися) [з надсильної праці]; надсаджувати, надсадити (підривати, підірвати) груди (живіт) [надсильною працею]; підвереджувати, підвередити, увереджувати, увередити живіт [надсильною працею].
• Отрастить, отгулять себе живот
– відпасти [собі] живіт.
• Подводит, подвело живот
– [З голоду] живіт затягло (животи позатягало); [з голоду] аж живіт запався.
• Положить живот за кого, за что
– головою (душею, життям) накласти (наложити) за кого, за що; трупом лягти за кого, за що; життя своє (душу свою) віддати за кого, за що.
• С большим животом, пузатый
– з великим черевом; череватий (пузатий); черевань.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Телева́тий
1)
телистый;
2)
мясистый.
Черева́тийбрюхатый.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

черева́тий, -та, -те

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Черева́тий, -а, -е.
1) Съ большимъ животомъ, брюхатый.
Чужа діти череваті й головаті і багацько їдять, а вже мої, як паненята. Ном. № 9240.
2) ж. р. Беременная.
Чим баба виновата, що дівка черевата. Ном. № 4061.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Березнева́тий, -а, -е. Поросший березой. Колись росла по баках річки береза, через те вона й березневата. Херс.

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Caragana arborescens Lam.жо́вта ака́ція деревна́; горохівник деревцеватий (Вх1), жо́вта ака́ція (Сл, Ру; Рг1, Ср, Ln, Пс, Вх1, Го1, Шм2, Шс, Ян4, Mk, МсЗАГ), караган деревцеватий (Вх6), карага́на дерев’яни́ста (Ру, Оп), чипу́га жо́вта (Мл); акація (HlБУ), акація жовта сибір(ий)ська (Сл, Mk), акація сибірська (ШсСТ), вакація (Мн2), вакація жовта (Мн2), гороховник (ШсСТ), карагана (См), караґна (Mk), ока́ція жо́вта (Сл, МсСТ), окація сибірська (Сл), пи́щик (Сл, МсСТ, ПС), роза́лія (Вх, Жл, Вх1ВЛ), чилига (Шс, СлСТ).
Caragana frutex (L.) C.Kochжо́вта ака́ція кущова́, дереза́ (Сл, Ру; Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Мн2, Го1, Кр, Шм, Ум, Шс, Ян4, Ду, Ів, Mk, Ос, УкЗАГ); караган кущеватий (Вх6), карага́на кущова́ (Ру, Оп), розалія (Вх6), чипу́га корчева́та (Мл); берізка (MkПД), дерезняк (СлСТ), дерюза (АнСД), зіневать (АнСЛ), караган (См), колю́ччя (ПлСД), лакреція (Рг), люкре́ція (Рг1, Пс, Жл, Ум, Ів, Сл), раки́та (АнСТ), роки́та (Ів), сибирьок (ЧнСЛ), сибірка (Ан, ШсСТ), сібі́рка (Ср, Ln, Ум, ІвСТ), чепишник (ШсСТ), чепі́жник (Ан, ІвСТ), чипу́га (Рг1, Ан, Пс).
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultesситня́г яйцеподі́бний; гусяни́ця яйцюва́та (Сл), коша́тник яйцева́тий (Мл), ситня́г яйцеви́дний (Ру, Оп).
Ficaria verna Hudson [=Ranunculus ficaria L.]пші́нка весня́на́ (Ру, Оп); барабольчак козельцеватий (Вх3), барабольча́к козельчастий (Вх6).
Limonium hypanicum Klokovкерме́к південнобу́зький (Ру, Оп); кірома́н солоне́й (Мл); жимольга (СлСТ), жовтокорінь (Шс2СТ), катран красний (Шс), ке́рме́к (Рг1, Ln, Пс, Жл, Ду, СлЗАГ), кермек луговий (Ан), перекотиполе (Ан, ШсСТ), подорожник солонцеватий (Мн2), синій цвіт (АнСЛ), солоне(і)й (Рг, Пс), солонець (Мн2), стародуб (ОсПД).
Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) O.Kuntzeплаву́н щитоли́стий (Ру, Оп); болотоцві́т умичева́тий (Мл), мичник гребенястий (Вх1), плавун (Сл); павун (СрСТ), ужовник (Рг1).
Valerianella coronata (L.) DC.мла́скавець уві́нчаний; валеріане́ла віно́чкова (Ру), мласкавець віночковий (Оп), мла́скавець вінцева́тий (Мл, Сл).
Veronica hederifolia L.веро́ніка плющели́ста (Ру, Оп); прота́чник пе́рський (Мл), прота́чник плющева́тий (Мл); очка жабині (СлПД).

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Брюха́стый = пуза́тий, черева́тий. — Мов кабани годовані, пикаті, пузаті. К. Ш.
Ова́льный = яйцева́тий (С. Пар.), кругло-довга́стий.
Пуза́стый, пуза́тый = пуза́тий (С. З.), черева́тий (С. З.), бруха́тий (С. Ш.), барилькува́тий.
Утро́бистый = черева́тий, пуза́тий і д. Брюха́стый.
Чрева́стый, чрева́тый = черева́тий.