Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 49 статей
Запропонувати свій переклад для «лестница»
Шукати «лестница» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ле́стница
1) (
приставная, переносная) драби́на, (диал.) дра́ба, стра́мина. [Він спусти́вся з гори́ща через одну́, через дві щабли́ни, а з полови́ни драби́ни зіско́чив на зе́млю (М. Левиц.)].
Верёвочная -ца – шнурова́, мотузя́на, мотузко́ва драби́на. [Вояки́ лі́зуть на сті́ни, закида́ючи шнурові́ драби́ни (Л. Укр.)].
Пожарная -ца – пожа́рна (поже́жна) драби́на.
Взбираться, взобраться по -це – вила́зити, ви́лізти, зла́зити, злі́зти, бра́тися, ви́братися, видира́тися, ви́дертися драби́ною (по драби́ні).
Спускаться, спуститься по -це – спуска́тися, спусти́тися драби́ною (по драби́ні);
2) (
неподвижная с широкими ступеньками) схо́ди (-дів), (поменьше) схі́дці (-ців), (попроще) сту́панка. [Храмові́ широ́кі схо́ди, а по них і вниз і вго́ру су́нуть ти́сячні юрби́ (Крим.). Ста́ли спуска́тися сту́панкою на́че в льох (Свидн.)].
Винтовая, витая, башенная -ца – ґвинтові́ (кру́чені) схо́ди.
Деревянная, каменная -ца – дерев’я́ні, ка́м’яні́ (камі́нні) схо́ди.
Парадная (чистая), чёрная -ца – пара́дні (пере́дні), зати́льні (чо́рні, кухе́нні) схо́ди.
Потайная -ца – потайні́ схо́ди.
Всходить, взойти, подниматься, подняться по -це наверх – іти́, схо́дити (зіхо́дити), зійти́, бра́тися, ви́братися, здійма́тися, зня́тися схо́дами (по схо́дах) вго́ру. [Си́ли не було́ на́віть на те, щоб зійти́ по схо́дах у «Просві́ту» (Грінч.)].
Сходить, сойти, спускаться, спуститься по -це вниз – іти́, схо́дити, зійти́, спуска́тися, спусти́тися схо́дами (по схо́дах) вниз;
3) (
скала) ска́ля.
Иерархическая -ца – ієрархі́чна ска́ля.
-ца наказаний – ска́ля кар, ка́рна ска́ля;
4)
анат. Барабанная -ца – бубонце́ві схо́ди.
Винтово́й – ґвинтови́й, шрубови́й.
-во́й нарез – шрубова́ (шрубо́вана) на́різка, рівча́к.
-ва́я линия – ґвинтова́ (слимако́ва) лі́нія.
-во́й ход – ґвинтова́ хода́.
-во́е судно – ґвинтове́ судно́.
-ва́я лестница – кру́чені схо́ди (р. -дів).
Вито́й – зви́ваний, кру́чений.
-тая лестница – кру́чені (оборотні́, кругові́) схо́ди (мн.) (р. -дів).
Ковро́вый – килимо́вий.
-вый платок, диван – килимо́ва ху́стка, килимо́вий дива́н.
-вая скатерть – ки́лим, килимо́ва скатерти́на (ска́терка).
-вая лестница – всте́лені ки́лимом схо́ди.
-вое производство – килима́рство.
-вая фабрика, мастерская – килимо́ва фа́брика (робі́тня), майсте́рня или просто килимі́вня, килима́рня (-ні).
Ле́ствица, стар. – лі́ствиця; см. Ле́стница 1 - 3.
Передвижно́й – пересувни́й, переставни́й, рухо́мий. [Пересувні́ лі́тери].
-на́я мельница – похідни́й млин.
-ная лестница – драби́на, стра́мина.
-но́й стол – пересувни́й, походя́[ю́]щий стіл.
-на́я выставка картин – переїзна́ (перевізна́) виста́ва карти́н.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Лестница
1) (
приставная, переносная) драби́на, (диал.) стра́мина;
2) (
неподвижная с широкими ступеньками) схо́ди, (поменьше) схі́дці, (попроще) сту́панка;
3) (
иерархическая) ска́ла, градація;
4) (
барабанная, анат.) бубонце́ві схо́ди:
верёвочная лестница – мотузя́на, мотузко́ва, шнурова́ драби́на;
взбираться, взобраться по лестнице – вила́зити, ви́лізти, зла́зити, злі́зти, бра́тися, ви́братися, видира́тися, ви́дертися драби́ною (по драби́ні);
винтовая, витая, башенная лестница – ґвинтові́ (кру́чені) схо́ди;
всходить, взойти, подниматься, подняться по лестнице наверх – іти́, схо́дити (зіхо́дити), зійти́, бра́тися, ви́братися, здійма́тися, зня́тися схо́дами (по схо́дах) вго́ру;
деревянная, каменная лестница – дерев’я́ні, ка́м’яні́ (камі́нні) схо́ди;
лестница наказаний – (юрид.) ска́ла кар (покарань), ка́рна ска́ла;
общественная лестница – суспільна скала (градація);
отвесная, передвижная, раздвижная лестница – похила, пересувна, розсувна драбина;
парадная (чистая), чёрная лестница – пара́дні (пере́дні), зати́льні (чо́рні) схо́ди;
пожарная лестница – пожа́рна (поже́жна) драби́на;
потайная лестница – потайні́ схо́ди;
спускаться, спуститься по лестнице – спуска́тися, спусти́тися драби́ною (по драби́ні);
сходить, сойти, спускаться, спуститься по лестнице вниз – іти́, схо́дити, зійти́, спуска́тися, спусти́тися схо́дами (по схо́дах) вниз;
трёхмаршевая, двухмаршевая лестница – тримаршові (трихідневі), двомаршові (двохідневі) сходи.
[Си́ли не було́ на́віть на те, щоб зійти́ по схо́дах у «Просві́ту» (Б.Грінченко). Лаврін вискочив на драбину й заглянув на горище (І.Нечуй-Левицький). Храмові́ широ́кі схо́ди, а по них і вниз і вго́ру су́нуть ти́сячні юрби́ (А.Кримський). Ста́ли спуска́тися сту́панкою на́че в льох (А.Свидницький). Вояки́ лі́зуть на сті́ни, закида́ючи шнурові́ драби́ни (Л.Українка). Від храму до моря йде стежка, виложена мармуром, вона спускається в море сходами (Л.Українка). Але тільки потрапивши в довгі коридори, темнуваті й задушливі після надвору, де сунулась вперед і назад, вгору й униз сходами рябизна постатей і гомін голосів, омиваючи жили будинку, як кров жива, — тиша впала хлопцеві на душу й холодок (В.Підмогильний). Коли вибухнула революція, Сметана швидко переорієнтувався й став не чим іншим, як автокефалістом і… «мазепинцем». Та події розвивалися непередбачено швидко, він переорієнтовувався кілька разів, — при чер­воних «почервонів» і «розстригся» з автокефалії й став продкомісаром; при денікінцях якось викрутився й «побілів» і став завшколою; за Махна двічі «чорнів»; а як уже власть устабілізувалася совєтська, устабілізувався й Сметана й став посуватися успішно по урядовій драбині, як вірний і сумлінний, і «незамінимий» служака на різних ділянках (І.Багряний). Люди бігли, хто спотикнеться об нього, хто впаде, а один став на нього і довгенько стояв, мов на вишці якій, усе командував військом, гукаючи дужим голосом: — Сюди, наші! Ворог тисне тут найлютіше! Обороняйте сей прохід! Зачиніть оту браму! Рубай драбину! Вару сюди, смоли, а туди казана з киплячою олією! Перегородіть вулиці матрасами! (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Техніка технікою, але ліфт ламається частіше, ніж сходи (С.Є.Лєц)].
Обговорення статті
Двухступенчатый, двуступенчатый – двоступеневий, двощаблевий, двосхідцевий:
двоступенчатая лестница – двощаблева (двосхідцева) драбина;
двухступенчатая ракета – двоступенева ракета. Обговорення статті
Карьерный
1) (
связанный с карьерой) кар’є́рний;
2) (
связанный с карьером) кар’єро́вий:
карьерная лестница, карьерные ступени – кар’єрна драбина, кар’єрні щаблі (сходинки);
карьерные люди – кар’єри́сти, (гал.) кар’єро́вичі;
карьерный самосвал – кар’єро́вий самоскид.
[Всіляка кар’єрна наукобосота (Г.Штонь). Кар’єрною драбиною краще підніматися на задніх лапках (Євґеній Кащеєв). Чекаючи на суп, ми обміеялися кар’єрними новинами: я нудився від його тріумфів, а Поллі втішався з моїх невдач (Ю.Костюк, перекл. перекл. Г.Лорі). Постать виявилася маршалом Бічем. Томмі був професійним солдатом із перспективою кар’єрного росту. Тому інстинктивно погоджувався з усім, що сказав старший офіцер, незалежно від роду військ (Б.Стасюк, перекл. І.Во)].
Обговорення статті
Стремянка
1) (
раздвижная, переносная лестница) драбинка, (ещё) драбина (розсувна, двійна);
2) (
верёвочная лестница) шнурова́ (мотузя́на, мотузко́ва) драбина;
3) (
сходня с набитыми брусками) ступанка, східня (сходня), сходні, (верёвочная) драбинка;
4) (
скоба) скіпа, скоба:
стул-стремянка – стілець-драбинка.
[Воя́ки лі́зуть на му́ри, закида́ючи шнурові́ драби́ни (Л. Українка)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЛЕ́СТНИЦА, обще́ственная ле́стница суспі́льна драби́на;
с са́мой ни́зшей ступе́ни обще́ственной ле́стницы образ. з найни́жчого ни́зу.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Лестница
1) (
подвижная) драби́на, -ни;
2) (
неподвиж.) схі́дці, -ців, схо́ди, -дів.
Спиральный – спіра́льний, ґвинтува́тий, -а, -е. Спиральная лестница – кру́чені, ґвинтові́ схо́ди, -ів.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Лестница (переносная) – драби́на;
• л. (неподвижная
) – схо́ди (-дів);
• л. башенная, круглая
– с. кру́чені;
• л. боковая
– с. бічні́;
• л. веревочная
– драби́на мотузко́ва, лі́зиво;
• л. винтовая
– с. кру́чені;
• л. висячая
– с., д. висна́, -ні́;
• л. витая, башенная
– с. кру́чені;
• л. выдвижная (пожарная
) – драби́на висувна́;
• л. круглая, витая
– с. кру́чені;
• л. крутая
– с. круті́;
• л. ломанная
– с. ла́мані;
• л. механическая, подвижная
– драби́на механі́чна;
• л. поворотная
– с. поворітні́;
• л. наружная
– с., д. надві́рна, -ні;
• л. о двух ветвях
– с. двосхідне́ві;
• л. открытая
– с. відкри́ті;
• л. парадная, чистая
– с. пара́дні;
• л. подвижная механическая
– драбина механі́чна;
• л. передвижная, переносная
– драби́на;
• л. поворотная
– схо́ди поворі́тні;
• л. подпертая
– с. підпе́рті;
• л. пожарная
– д. поже́жна;
• л. потайная
– с. потайні́;
• л. приставная
– драби́на;
• л. раздвижная, складная
– д. розно́га;
• л. рудничная
– д. шахто́ва;
• л. чердачная
– с., д. горища́ні, -на;
• л. черная
– с. чо́рні;
• л. чистая, парадная
– с. пара́дні;
• л. штурмовая,
пож. – д. зачіпна́.
Штурмовая лестница, пож. – зачіпна́ драби́на.
Винтовой – ґвинтови́й; винтовальная доска – ґвинтівна́ до́шка;
в. лестница – схо́ди (-дів) кру́чені.
Передвижной – пересувни́й;
• п., переставной (веха, подмостка
) – переставни́й;
• п., перевозной (груз, двигатель
) – перевізни́й;
• п. лестница
– драби́на.
Переносной – переносни́й;
• п., подвижной
– походю́чий;
• п. песок
– передувни́й пісо́к (-ску́);
• п. лестница
– драби́на.
Подвижной, -ный – рухо́мий;
• п. (о равновесии
) – рухли́вий;
• п., переносная лестница
– драби́на;
• п. плотина
– переставна́ гре́бля;
• п. флюгер, руль (с амер. ветряной мельницы
) – поверта́льний хвіст (хвоста́).
Приставной – приставни́й;
• п., переносная лестница
– драби́на.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Лестница
• Винтовая лестница
– кручені (гвинтові) сходи.
• Иерархическая лестница
– ієрархічна скала.
Лестница наказаний
(юр.) – скала кар (покарань).
Винтовой
• Винтовая лестница
– кручені сходи.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ле́стница 1. драби́на,-ни (рухома)
2. схо́ди,-дів (нерухомі)
л. авари́йная подве́сная драби́на аварі́йна почіпна́ [підвісна́]
л. верёвочная драби́на мотузко́ва
л. винтова́я схо́ди ґвинтові́
л. нару́жная схо́ди надві́рні [зо́внішні]
л. переносна́я драби́на переносна́
л. поворо́тная схо́ди поворо́тні
л. пожа́рная драби́на поже́жна
л. раздвижна́я драби́на розно́га
л. складна́я драби́на скла́дана
л.-стремя́нка драби́на-присту́пка

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ґвинто́ви́йвинтовой.
Ґвинтові́ схо́ди – винтовая лестница.
Драби́напереносная лестница.
Кру́чений
1)
свернутый;
2)
скрученный.
Кру́чені схо́ди – винтовая лестница.
3)
придурковатый.
Кру́чена вівця́ – овца или баран, больная метелицею.
4)
шалун, сорванец.
Літо́ркалестница.
Стра́минапередвижная лестница.
Сту́панканеподвижная лестница.
Схід, р. схо́ду – 1) восход, всход;
2)
восток.
На схід со́нця – на восток.
3) (
мн.) схо́ди – а) ступеньки неподвижной лестницы; б) вся неподвижная лестница.
Схід душі́ – отход, смерть.
На схо́ді – а) на востоке; б) на исходе.
Схі́дець, -дцяступенька (неподвижной лестницы); (мн.) схі́дці – а) ступеньки неподвижной лестницы; б) неподвижная лестница.
Схо́ди, -дів
1)
лестница;
2)
ступеньки;
3)
крыльцо со ступенями.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Лестница (переносная) – драбина; (неподвижная) – схо́ди (-дів).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Драби́на, -ни, ж.
1) Переносная лѣстница. Вас. 195. Чуб. VII. 388.
Нема тії драбини, щоб до неба достала. Ном. № 394.
2) =
Драбки. Чуб. VII. 402, 403. Kolb. І. 67. Занедужав чумаченько, на драбину похилився. Мет. 458.
3) Рѣшетка возлѣ яслей. Ум.
Драби́нка, драби́ночка.
Ле́зиво, -ва, с. Лѣстница изъ лыка (у бортник.).
Літо́рка, -ки, ж.
1) Лѣстница. Желех.
2) =
Драби́на у во́зі. Вх. Лем. 432. См. Літря.
Лі́тря, -рі, ж. Переносная лѣстница обыкновенная. Шух. І. 104.
Стра́мина, -ни, ж. Передвижная лѣстница = Драбина. Чуб. II. 230. VII. 551.
Сту́панка, -ки, ж. Лѣстница неподвижная изъ ряда ступенекъ. Ступанка не довга була, східців шість, а там вправо ще ступанка в сінці, на два сходці. Св. Л. 32.
Схід, схо́ду, м.
1) Восходъ.
Заходу сонця дожидався і сходу тихої зорі. Мкр. Г. 27. Гетьман Хмельницький козаків до сходу сонця у поход виправляв. ЗОЮР. I. 60.
2) Востокъ.
Хуртовина зі сходу на їх найде. К. Іов. 58. Схід-со́нця. Помолилась на схід сонця. Шевч.
3) Всходъ (о посѣвахъ).
Да нема тому піску сходу. Чуб. V. 970. Нема дощу, — нема сходу. Черк. у.
4) мн.
схо́ди. а) Ступеньки неподвижной лѣстницы, б) вся неподвижная лѣстница. Рудч. Ск. І. 109. Ми вас сховаємо до півночі під сходи. Гн. I. 155.
5)
душі́. Отходъ, смерть. Ударили тричі в старий дзвін на схід душі. ЗОЮР. II. 285. А на схід душі хоч табаки понюхаю. Рудч. Ск. І. 4.
Схі́дець, -дця, м. Ступенька (неподвижной лѣстницы); мн. східці. а) ступеньки неподв. лѣстн. б) неподвижная лѣстница. Стор. М. Пр. 65. Ей красно в него і дворі єго, тисові сінці, яворові східці. Нп.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Ґвинто́вий, -а, -е. Винтовой, винтообразный. Ґвинто́ві схо́ди. Лестница улиткой. Крим.
Кру́чений, -а, -е. *2) Извилистый. Дорога тут дуже кручена. С. Пальчик Звен. у. Ефр. Кру́чені схо́ди. Извилистая, витая лестница. Аж заскрипіли дубові кручені сходи, що вели з сіней на горище. Лепк. *4) Невразумительный, трудный для понимания. «А чим то він кинув?»—питає—Догматикою.—«Та кручена ж бо!» Св. Л. 231.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Лестница — схо́ди; драби́на; Л. приставная — драби́на; Л. наклонная — похи́ла драби́на; Л. отвесная — сторчова́ драби́на.
Приставной — приставни́й; П. лестница — драби́на; П. магазин — приставни́й магази́н.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Лѣ́стница, лѣ́стничка = драби́на (С. Аф. З. Л.), здр. драби́нка, поб. — драбиня́ка (С. Аф.), бокові їі частини — драби́нище, шта́ґи, поперечні — щаблї, кожний нарі́зно — щабе́ль, драбинка у возї — полу́драбок, (нерухома, що коло будови або що) — схо́ди, схо́дцї (С. З.), схі́дцї, сту́панка, (теж саме і така, що приставляєть ся, на пр. на параходи або що), бокові частини в ній — по́ручі. — Нема тії драбини, щоб до неба достала. н. пр. — Якась валяла ся драбина коли тину. Та падало господареві взяти драбину та й поставити до хати. Зїньк. — Полїз циган на горіще, а чоловік і одставив драбину. н. о. — Трохи я не долїз, як щабель поламав ся; я повис, схопившись за драбинище і ледве удержав ся, поки спустив ся до нижчого щабля. — Сходи високі, мабуть ступнїв шістьдесят, коли не більше.
Лѣ́стничный = драби́новий, драби́нковий, схо́довий. — Лѣ́стничныя ступе́ни = щаблї. (Д. під сл. Лѣ́стница).
Ступе́ньки = хо́ди, схо́ди, східцї (С. З. Л.), при́ступки. — Ледві ступила я на сходи до ґанку. Кн. — Було видно високі стовпи церкви з широкими залїзними східцями. Мова. Д. ще під сл. Лѣ́стница.
Ули́тка = Helix, Древе́сная, садова́я = слима́к (С. З. Л.), ла́врик, ра́влик (С. Л.), Водяна́я = пъяву́шник (С. Л.), Завита́я = кукля́нка (С. Ж.). — Гладкий, як слимак. н. пр. — Лѣ́стница ули́ткой = покру́чені схо́ди.

Запропонуйте свій переклад